We lopen dagelijks in de media met frustratie tegen verschillen aan. Hete hangijzers over onderwerpen waar we geëmotioneerd over raken. Vluchtelingen, grenzen aan reizen ook voor studenten maar ook voor vluchtelingen. Het lijkt wel alsof we geen taal meer hebben om onze frustratie te uiten zonder geëmotioneerd, of zelfs onfatsoenlijk te worden. Gevolg: we mijden het onderwerp van gesprek steeds meer terwijl juist het gesprek de oplossing biedt.

Ieder op onze eigen manier kunnen we hier een rol in spelen. Namelijk door het gesprek aan te gaan, vlakbij, met onze collega’s en onze buren. Dat zorgt voor een positief butterfly effect, naarmate meer mensen met elkaar in verbinding staan heeft het een groter bereik. En direct én indirect heeft wat wij doen effect op anderen. Laat dat effect positief zijn, zodat we de ander zien en geïnteresseerd zijn in de ander als mens, inclusief alle verschillen.

Stel vragen als “wat vind jij?” en “wat is jouw persoonlijke ervaring?” en luister oprecht naar het antwoord. Je hoeft het niet eens te zijn, maar zie de ander als mens met andere ideeën.

Daar waar dat niet lukt omdat de overbrugging te groot lijkt kunnen mediators een rol spelen. Deze doen dat ook, formeel en informeel. Mediators Beyond Borders (www.mediatorsbeyondborders.org) is opgericht vanuit het idee ‘stel je voor dat we mediators zouden parachuteren in conflictgebieden in plaats van bommen, of zelfs in plaats van voedselpakketten.’

Mediation is, in mijn beleving, het faciliteren van het echte gesprek tussen mensen, daar waar er verschillen zijn. En waar mensen zijn, zijn verschillen.

In dit interview meer over mediation, de essentiële rol die met name mediators in mijn beleving kunnen spelen en waarom.

http://www.kiosko-ammediadores.es/kiosko-mediacion-interviews-elodie-van-sytzama-board-member-of-mbbi-in-europe-and-mediation-consultant-amsterdam/