Elodie van Sytzama

Heeft u genoeg van  

powerplay, arrogantie, egoïsme en denigrerend of pedant gedrag van de wederpartij, hakken in het zand, traagheid, achteruit onderhandelen, onwaarheden en ‘doet u maar een voorstel’?

En wilt u

de regie terug hebben in de onderhandeling, krachtig onderhandelen in een zo constructief mogelijke sfeer, het proces overzien en met een betere uitkomst voor de cliënt en voor uzelf uit de onderhandeling komen.

Op deze website vindt u effectieve, leuke en betaalbare trainingen in [#]onderhandelen voor advocaten en andere academisch geschoolde juristen (NOvA). Elke training levert u direct toepasbare vaardigheden op.

Connecting people beyond borders!

Ieder mens vertoont eigen gedrag in gespannen situaties. Dat gedrag komt vaak boven in conflicten en moeilijke onderhandelingen, terwijl betrokkene dat niet herkent. In plaats van een vruchtbaar gesprek en toenadering ontstaat verwijdering en irritatie. De deal klapt. Dit terwijl een vruchtbare gesprek op basis van dialoog veel meer innovatie ontwikkeling en resultaat voor meer mensen oplevert.

Ik ben al decennia betrokken bij het omgaan met verschillen en overeenkomsten tussen mensen, overbruggen van verschillen. Ik vind het belangrijk mensen uit te nodigen zich uit te spreken zodat ontwikkeling en verbinding mogelijk wordt. Ik geloof namelijk dat alles mogelijk is, als we met elkaar praten over grenzen heen, alle soorten grenzen.

Een paar feiten over Elodie
Ik houd mij ruim 25 jaar bezig met mediation (Hof van Arbitrage ICC Parijs, ADR Instituut UvA) en onderhandelen in de praktijk (Houthoff, Ahold, ING en New Resolution) en opleidingen (ADR instituut, Harvard, Pepperdine, CEDR Londen).

Ik heb honderden mensen opgeleid in de advocatuur, bedrijfsleven en publieke instellingen en internationaal heb ik honderden mensen opgeleid en begeleid in onderhandelen.

Ik groeide op tussen pioniers, immigranten in de polder. Boeren uit heel Nederland kwamen naar de Zuidelijke IJsselmeerpolders waar toen nog niets was (60-70er jaren). Gelovigen, andersgelovigen en niet gelovigen oordeelden over elkaar, maar maakten er ook het beste van omdat ze op elkaar waren aangewezen. Mijn vader en moeder kwamen elk uit een ondernemersfamilie met verschillende achtergrond, de ene lokaal, de andere internationaal. Dat ging soms gepaard met vooroordelen gebaseerd op uiterlijkheden. Soms leverden misverstanden komische situaties op, soms pijnlijke, tegen de achtergrond van uiteenlopende oorlogservaringen. We emigreerden naar Centraal Amerika, waar ik op een Amerikaanse school kwam, een heerlijke tijd. Daar ontwikkelden zich mijn resultaatgerichtheid en vermogen om open en snel te schakelen tussen mensen. En we remigreerden ook weer, naar Den Haag, waar ik van de ene verbazing in de andere viel. In dit beschermde milieu had ik de indruk dat maar weinig klasgenoten over de grens van het schoollokaal of de volgende straat keken.

Een van mijn favoriete klanten vroeg me ooit: ‘Kun je me leren onderhandelen met Russen, alles wat ik vraag lijkt onmogelijk, de reactie in beton gegoten.’ Andere klanten vroegen mij hoe om te gaan met dominante arrogante advocaten, artsen en managers die niet luisterden. Zij hebben ervaren dat ze meer bereiken met meer kennis van en ervaring met onderhandelen en de juiste instelling. U leest hun verhalen op deze site, soms geanonimiseerd, dat kan niet anders.

Deze website is voor advocaten, omdat ik in dat vak begonnen ben en omdat uw beroep bij uitstek in het teken staat van conflict en [#]onderhandelen. Zonder u geen rechtsstaat. Advocaten zijn met andere woorden belangrijk voor ons allemaal!

Onderhandelen met bijvoorbeeld Russen of Chinezen, dominante, arrogante advocaten, onderhandelen met personen die dat helemaal niet zien zitten, onderhandelen met meerdere partijen in complexe zaken, het is allemaal te leren, maar het gaat niet vanzelf. 

Je zult er iets voor moeten doen en het is meerdimensionaal. Daarmee bedoel ik werken aan kennis, kunde, zelfreflectie en de juiste benadering.

Alleen voorbereiden op inhoud is niet voldoende. Hoe blijf je overeind als de andere partij alles op alles zet om je te laten zwichten? Hoe je op te stellen als de ander niet of nauwelijks reageert? Hoe voorkom je dat je uit het veld geslagen raakt door intimiderend gedrag, en misschien wel het belangrijkste, hoe blijf je luisteren en informatie verzamelen, tussen de regels door, en doorvragen zonder geïrriteerd te raken?

Al een aantal jaren geef ik onderhandelingstrainingen aan de advocaten van Amsterdam, onder meer via de Amsterdamse Orde. Dat breidt zich uit, omdat advocaten bij mij terugkomen voor het vervolg.

De rechtsstaat staat onder druk, dus advocaten kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom gun ik iedere advocaat regie in onderhandelingen en dat u onderhandelen ziet als een spel waar je beter in kunt worden.