Ervaringen

Enkele jaren geleden heb ik Elodie gevraagd mij te begeleiden bij een bijzondere stap in mijn carrière. Het ging om een sollicitatie binnen de organisatie waar ik al werkte maar die door een extern search bureau werd begeleid. Ik was dus eigenlijk een interne kandidaat in een procedure voor externen. Elodie heeft mij begeleid om mijn performance en profiel te bekijken met een blik van binnen naar buiten. Hoe kon ik mezelf net zo ‘nieuw’ presenteren als de kandidaten van buiten terwijl ik voor velen in de selectiecommissie een bekende was. Het was een interessant leertraject voor mijzelf dat ik nooit alleen had kunnen realiseren. Elodie heeft me daar op professionele en creatieve manier bij geholpen. Ook heeft ze mij na dat de sollicitatie succesvol was afgerond begeleid om het profiel dat we samen hadden geschapen vorm te blijven geven en een consequente leiderschapsstijl daaruit te ontwikkelen. Waarbij de inhoud van mij als mens centraal stond. Elodie heeft mij die zelf laten ontdekken en geleerd centraal te stellen.

Cathelijne Broers

directeur , Hermitage & Nieuwe Kerk.

Geachte Heer/ Mevrouw,

Ik denk dat ik u het beste van dienst kan zijn als ik u mijn ervaringen met Elodie as docent beschrijf. Ik ken Elodie als deelnemer aan haar workshop ‘Managing Conflicts Effectively’ (redactie: dit is nu module 3). Ik ben als bestuurskundige tamelijk goed bekend met het veld van conflicthantering en publieke beleidsbemiddeling. (Vorige maand is over dit laatste ons rapport ‘Publieke Beleidsbemiddeling’ geschreven in opdracht van het Ministerie van BZK verschenen. (D. Laws, H. Wagenaar e.a., 2011)) Er bestaan naar mijn ervaring veel misverstanden over het onderwerp en het veld van training en opleiding op dit terrein is in Nederland, in vergelijking met de situatie in de VS, niet altijd even goed ontwikkeld en doordacht.

Wat de cursus tot een bijzonder waardevolle ervaring maakte was de combinatie van persoonlijke benadering en begripsmatige onderbouwing. Elodies aanpak is bovenal praktisch en praktijkgericht. Zij bouwt voort en haakt aan op alledaagse situaties en conflicten waar deelnemers in hun eigen werkomgeving tegenaan lopen. Op het oog weinig belovend persoonlijk materiaal (Ik vroeg me wel eens af of mijn casus wel de moeite waard was) weet ze op virtuoze wijze te duiden en in te zetten voor het didactisch doel van de cursus. Haar aanpak is gebaseerd op het principe van ‘learning by doing’. De grote moeilijkheid bij het trainen van complexe vaardigheden is altijd de deelnemer de inzichten te laten ervaren zonder ze vooraf te interpreteren. Dat vergt een vaardigheid van de docent om op constructieve wijze met de onvermijdelijke onzekerheid die dit bij de deelnemer oproept om te gaan. Zij is hierin een meester. Ze weet perfect de balans te vinden tussen het laten opkomen van de persoonlijke ervaring, deze niet te snel af te dekken, om deze vervolgens achteraf cognitief te duiden. Het resultaat is dat de deelnemer de inzichten ervaart in plaats van slechts cerebraal in zich opneemt. Dit is bijzonder moeilijk tot stand te brengen in de noodzakelijkerwijze artificiële omgeving van een cursus. Daarbij verliest ze nooit uit het oog dat een conceptuele duiding van de persoonlijke ervaring noodzakelijk is om de nieuw opgedane inzichten intellectueel te consolideren. Elk inzicht wordt op heldere wijze gerelateerd aan de relevante literatuur over conflictbeheersing. Alle deelnemers kregen naast de groepsbijeenkomsten ook een paar uur persoonlijke begeleiding. Ik heb dit idee onmiddellijk gekaapt voor mijn master classes onderzoeksdesign voor promovendi. Ik weet niet precies hoe het werkt maar ik zie (en heb ervaren) dat deze aanpak de effectiviteit van het leerproces versterkt. Elodie is een indrukwekkende en inspirerende persoonlijkheid. Ik kan zonder meer zeggen dat ‘Managing Conflicts Effectively’ (redactie: dit heet nu module 3)met kop en schouders uitstak boven het doorsnee cursusaanbod van de ‘grote bureau’s’.

Met vriendelijke groet,

H. Wagenaar

Professor of Town and Regional Planning, University of Sheffield.