Neogtiations trainings, with credits

Coaching for leaders

We train indeviduals and teams

Looking for credits?

Women leadership

We work with women leaders for a better experiences to acheive their passions and to be successful

Coaching and mentorship

We acompany our clients throug there journey

Sign up

You can sign for a training , coaching or and intaake session

Our training services 

;

Topkwaliteit

De docenten hebben zelf ervaring in de advocatuur. Ze hebben ruime trainerservaring en zijn experts in hun vakgebied. Het opleidingsmateriaal is van het hoogste (academische) niveau en gericht op advocaten.

;

Focus op talent en eigen kracht

Onderhandelingsvaardigheden worden beter door de eigen stijl en persoonlijkheid van de advocaat als uitgangspunt te nemen.

;

Plenair én individueel

In de gezamenlijke training leert de deelnemer de theorie. Met het theoretisch kader ondervindt de deelnemer wat er gebeurt met de eigen inbreng en in de onderlinge samenwerking. In de individuele gesprekken worden de ervaringen uit de gezamenlijke training verdiept.

;

Op maat

Door middel van een individueel intakegesprek wordt gewaarborgd dat de verwachtingen van de deelnemer en het doel en de mogelijkheden van de opleiding op elkaar aansluiten. In dit gesprek vindt ook afstemming plaats met de tijd en agenda van de advocaat.

;

Niveau

Het individuele intakegesprek waarborgt dat het niveau en kaliber van de deelnemers van een training ongeveer gelijk is.

;

Persoonlijk

Door heldere afspraken vooraf, snelle reacties op vragen en een aangename ruimte ontstaat de juiste persoonlijke omgeving om effectief te leren.

;

De vier leerfasen van Kolb

Opleidingen van New Resolution zijn zo opgebouwd dat de vier verschillende leerfasen worden doorlopen: concreet ervaren (doen), reflectief observeren (waarnemen), abstract conceptualiseren (theorie) en actief experimenteren (checken door doen).

k

Sign up now!

1 + 3 =

New Resolution

Jan Luijkenstraat 663, 1071 CS